www.edco.co.th

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

Lighting Control "Optilux"

อีเมล พิมพ์ PDF
"Optilux"  คือ เทคโนโลยีล่าสุดในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับแสงสว่าง สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้กว่า 35 % โดยการลดความเข้มของแสงสว่างลงเพียงเล็กน้อย ซึ่งสามารถเลือกอัตราการประหยัดและเวลาที่ต้องการปรับลดได้ตามที่ต้องการในหลายระดับ โดยผู้ใช้สามารถตั้งโปรแกรมให้เหมาะกับสภาวะใช้งานจริงจากชุดควบคุมที่ทำงานด้วยไม่โครโปรเซสเซอร์


โดยปกติ แรงดันไฟฟ้าในระบบจะมีแรงดันประมาณ 220-240 Volt ขณะที่แรงดันที่หลอดต้องการใช้เพื่อขบวนการส่องสว่าง หลังจาก start up มีค่าต่ำกว่าแรงดันของระบบ เช่น 205 Volt สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลังจากจุดหลอดในระยะเวลาสั้นๆเรียบร้อย แล้วแต่ชนิดของหลอดซึ่งต้องการแรงดันคงที่เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น

"Optilux" มีสมองกลอัจฉริยะเพื่อตรวจสอบสภาวะแรงดันที่จำเป็น และจะทำการลดแรงดันไฟฟ้าลงจากสภาวะทั่วไปลงมาจนถึงระดับที่หลอดต้องการหรือตามระดับที่ปรับตั้งไว้ และตามเวลาที่ต้องการในสภาวะการใช้งานจริง กรณีระดับแรงดันไฟฟ้าตกหรือเกินนั้น Optilux จะทำหน้าที่เหมือน Automatic Voltage Regulator คอยรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้หลอดมีค่าคงที่ ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของหลอดให้นานขึ้นและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงได้ 

ดาวน์โหลด : Product Brochure

Reference Site

ทางยกระดับดอนเมืองDaikin Industriesโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Canon Engineering (Thailand)อนันดา บีชไลฟ์S.C. Communication Network
ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่งSiam Toyota ManufacturingThai Honda Manufacturing
Don Muang Tollway PublicCardinal Health 222Footwear Tech 1530
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (หนองคาย)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (ปราจีนบุรี-สระแก้ว)ทางด่วนกรุงเทพ
รังสิตฟุตแวร์แคนนอน เอ็นจิเนียริ่งบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 07 มิถุนายน 2010 เวลา 07:50 น.  
  • English

ออนไลน์

เรามี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

อีเมล์


Site Meter


สินค้า
Powerboss
 เป็นอุปกรณ์ต่อเสริมจากประเทศอังกฤษเพื่อควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้กับมอเตอร์โดยไม่มีผลกระทบต่อปริมาณงานที่มอเตอร์ทำ และเวลาที่ใช้ในกระบวนการผลิต  Powerboss ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า ไทริสเตอร์ โดยให้ทำงานเป็นสวิทชซ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คอยตัดต่อวงจรเพื่อปรับเปลี่ยนระดับแรงดันที่ขั้วมอเตอร์ ไทริสเตอร์จะถูกสั่งงานด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์  เพื่อให้มอเตอร์ทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ Powerboss ใช้ไมโครคอลโทรลเลอร์ 8 บิท ที่ความเร็ว 20 MHz เป็นหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จึงทำให้ Powerboss สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานภายใน 1/100 วินาที เมื่อโหลดมีการเปลี่ยนแปลง

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

รับผู้ร่วมงาน

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้ากำลัง

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

- บุคลิก และมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้

- สามารถใช้โปรแกรม MS office ได้ดี

- อ่านแบบ เขียนแบบ Auto Cad ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- หากมีประสบการณ์สายงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

- รายได้ต่อเดือน (ตามที่ตกลง)

- เริ่มงานได้ทันที


 
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้ากำลัง

คุณสมบัติ  :-

- เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า

- หากมีประสบการณ์สายงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- บุคลิก และมนุษย์สัมพันธ์ดี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

- รายได้ต่อเดือน (ตามที่ตกลง)

- เริ่มงานได้ทันที

 

ลิขสิทธิ์ © 2009 บริษัท เอ็นเนอร์ยี ดีไซน์ คอนเซ็ปท์ จำกัด (EDCO). สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.