www.edco.co.th

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ligthting Control (OPTILUX)

Lighting Control "Optilux"

E-mail Print PDF
There are no translations available.
"Optilux"  คือ เทคโนโลยีล่าสุดในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับแสงสว่าง สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้กว่า 35 % โดยการลดความเข้มของแสงสว่างลงเพียงเล็กน้อย ซึ่งสามารถเลือกอัตราการประหยัดและเวลาที่ต้องการปรับลดได้ตามที่ต้องการในหลายระดับ โดยผู้ใช้สามารถตั้งโปรแกรมให้เหมาะกับสภาวะใช้งานจริงจากชุดควบคุมที่ทำงานด้วยไม่โครโปรเซสเซอร์


โดยปกติ แรงดันไฟฟ้าในระบบจะมีแรงดันประมาณ 220-240 Volt ขณะที่แรงดันที่หลอดต้องการใช้เพื่อขบวนการส่องสว่าง หลังจาก start up มีค่าต่ำกว่าแรงดันของระบบ เช่น 205 Volt สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลังจากจุดหลอดในระยะเวลาสั้นๆเรียบร้อย แล้วแต่ชนิดของหลอดซึ่งต้องการแรงดันคงที่เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น

"Optilux" มีสมองกลอัจฉริยะเพื่อตรวจสอบสภาวะแรงดันที่จำเป็น และจะทำการลดแรงดันไฟฟ้าลงจากสภาวะทั่วไปลงมาจนถึงระดับที่หลอดต้องการหรือตามระดับที่ปรับตั้งไว้ และตามเวลาที่ต้องการในสภาวะการใช้งานจริง กรณีระดับแรงดันไฟฟ้าตกหรือเกินนั้น Optilux จะทำหน้าที่เหมือน Automatic Voltage Regulator คอยรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้หลอดมีค่าคงที่ ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของหลอดให้นานขึ้นและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงได้ 

ดาวน์โหลด : Product Brochure

Reference Site

ทางยกระดับดอนเมืองDaikin Industriesโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Canon Engineering (Thailand)อนันดา บีชไลฟ์S.C. Communication Network
ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่งSiam Toyota ManufacturingThai Honda Manufacturing
Don Muang Tollway PublicCardinal Health 222Footwear Tech 1530
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (หนองคาย)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (ปราจีนบุรี-สระแก้ว)ทางด่วนกรุงเทพ
รังสิตฟุตแวร์แคนนอน เอ็นจิเนียริ่งบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
Last Updated on Monday, 07 June 2010 07:50  
  • Thai

Online

We have 13 guests online

E-Mail


Site Meter


Products

There are no translations available.

 
DMS โปรแกรมบริหาร ค่าความต้องการพลังงาน ทำการควบคุม Demand โดยอัตโนมัติได้โดยจะส่งสัญญาณการควบคุมไปยัง PLC และผู้ใช้ยังสามารถทำโปรแกรมเพิ่มเติมในตัว PLC ได้อีกด้วย

EDCO Map

รับผู้ร่วมงาน

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้ากำลัง
There are no translations available.

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

- บุคลิก และมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้

- สามารถใช้โปรแกรม MS office ได้ดี

- อ่านแบบ เขียนแบบ Auto Cad ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- หากมีประสบการณ์สายงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

- รายได้ต่อเดือน (ตามที่ตกลง)

- เริ่มงานได้ทันที


 
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้ากำลัง
There are no translations available.

คุณสมบัติ  :-

- เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า

- หากมีประสบการณ์สายงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- บุคลิก และมนุษย์สัมพันธ์ดี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

- รายได้ต่อเดือน (ตามที่ตกลง)

- เริ่มงานได้ทันที

 

copyright © 2009 Energy Design Concept Co. (EDCO).