www.edco.co.th

 • เพิ่มขนาดตัวอักษร
 • ขนาดตัวอักษรปกติ
 • สดขนาดตัวอักษร
Home Compress Air Solution

Compressed Air Solution

อีเมล พิมพ์ PDF
ดัชนีบทความ
Compressed Air Solution
2
3
4
ทุกหน้า

เครื่องอัดอากาศ(Air Compressor)เป็นที่นิยมใช้ในกระบวนการผลิต และวิธีที่ประหยัดพลังงานในเครื่องอัดอากาศที่ดีควรเริ่มตั้งแต่การออกแบบ, การเลือกใช้เครื่องอัดอากาศให้เหมาะสม, งานระบบท่อ, การเดินเครื่อง และการซ่อมบำรุงรักษา เพื่อให้ประสิทธิภาพในการใช้งานได้สูงสุด และมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานถูกสุด.

เครื่องอัดอากาศมีกี่ประเภท(Type of Air Compressor)

 1. เครื่องอัดอากาศที่ใช้ลักษณะการแทนที่ของอากาศ(Dynamic) มีหลักการทำงานโดยอากาศที่อยู่ในช่องอัดอากาศจะถูกบีบให้มีปริมาตรลดลง ทำให้มีความดันเพิ่มสูงขึ้นก่อนที่จะปล่อยออกไป
 2. เครื่องอัดอากาศที่ใช้การอัดอากาศเชิงปริมาตร(Displacment) มีหลักการทำงานโดยให้พลังงานความเร็วไปให้อากาศที่กำลังไหลอย่างต่อเนื่อง โดยการหมุนใบพัดด้วยความเร็วสูง พลังงานความเร็วจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความดัน ทั้งโดยการหมุนของใบพัดและการปล่อยอากาศจากขดก้นหอยหรือหัวกระจายในเครื่องอัดอากาศนั้น รูปร่ายของใบพัดจะเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างการไหลและความดันอากาศ

alt src=http://www.edco.co.th/images/stories/type%20air%20comp.jpg

รูปที่1 ชนิดเครื่องอัดอากาศ

การเลือกใช้เครื่องอัดอากาสและอุปกรณ์ในระบบอัดอากาศที่เหมาะสม

 1. การเลือกขนาดและชนิดของเครื่องอัดอากาศที่เหมาะสม คือ การเลือกปริมาณตามความต้องการของอากาศอัด และความดันใช้งานของอุปกรณ์ในโรงงาน การเลือกขนาดถังเก็บอากาศ
 2. การเลือกขนาดถังเก็บอากาศเหมาะสม เพื่อเก็บอากาศอัดและลดการกระเพื่อมของความดันอากาศจาก Air Compressor หรือสามารถชดเชยความต้องการอากาศอัดของโหลดในช่วง Peak Load ได้ ซึ่งถังเก็บอากาศอัดจะลดการตัดต่อของ Air Compressor ที่บ่อยมากเกินไป และช่วยให้ระบายความร้อนของอากาศอัด ส่งผลทำให้เกิดการกลั่นตัวของน้ำและน้ำมัน
 3. การเลือกขนาดท่อส่งจ่ายอากาศอัดและการติดตั้งเพื่อใช้งาน ควรต่อท่อเมนเป็นแบบท่อประทานเดี่ยวหรือต่อเป็นแบบวงแหวนได้ การต่อแบบท่อประทานเดี่ยวเหมาะสำหรับการส่งจ่ายอากาศอัดในระยะใกล้ๆ กรณีที่มีระยะไกลออกไปจะทำให้เกิดความดันตกในระบบที่เป็นแบบประทานเดี่ยว ส่วนที่เป็นแบบวงแหวนจะเหมาะสมกันระบบที่ใหญ่และมีอุปกรณ์ใช้อากาศอัดจำนวนมากๆ ซึ่งระบบนี้จะลดความเร็วและลดการสูญเสียความดันอากาศอัด
 4. การปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด(Treatment of Compressed Air) คุณภาพอากาศอัดที่ดีต้องปราศจากสิ่งสกปรก น้ำ, น้ำมัน การปรับปรุงคุณภาพอากาศมากเท่าใด ยิ่งทำให้ต้องใช้พลังงานมากตาม ซึ่งมีวิธีการปรับคุณภาพอากาศได้ดังนี้
 5.  After Cooler เป็นการปรับปรุงคุณภาพอากาศอัดที่ต้นทุนต่ำ โดยสามารถแยกน้ำออกได้ประมาณถึงร้อยละ 70

           -  Main Air Filter ใช้กรองสิ่งสกปรกที่ท่อเมนหรือท่อต้นทางก่อนนำอากาศอัดไปใช้งาน

           -  Refrigerant Air Dryer ใช้ระบบทำความเย็นดูดความชื้นของอากาศอัด โดยสามารถแยกน้ำได้ประมาณร้อยละ 96

           -  Desiccant Air Dryer ใช้สารดูดความชื้นของอากาศอัด ซึ่งมีข้อเสียคือทำให้ใช้พลังงานเพิ่มขึ้น 15-20 % เมื่อเทียบกับแบบ After Coolerแก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 03:58 น.  
 • English

ออนไลน์

เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

อีเมล์


Site Meter


สินค้า

EDCO ENC เป็น Inverter ที่ถูกพัฒนาขึ้นให้เหมาะกับเครื่องฉีดพลาสติกเพื่อประโยชน์ในการลดพลังงานที่สูง ซึ่งจะช่วยท่านลดต้นทุนการผลิตและลดการสูญเสียของพลังงานที่ไม่จำเป็น โดยไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

อัตราการประหยัดพลังงานสูง

-          พัฒนาขึ้นมาด้วยระบบ Digital Signal Processor(DSP) เพื่อประสิทธิภาพที่สูงในการประหยัดพลังงานกับ variable pump ของเครื่องฉีดโดยทั่วไป

-          ระบบแรงดัน hydraulic ของเครื่องฉีดจะสัมพันธ์กับพลังงานที่ต้องการต่อหน่วยการผลิต ดังนั้น จะไม่มีพลังงานที่สูญเสียจากแรงดัน hydraulic ที่เกินและจะส่งทำให้ผลการประหยัดพลังงานสูง 25-65%.

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

รับผู้ร่วมงาน

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้ากำลัง

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

- บุคลิก และมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้

- สามารถใช้โปรแกรม MS office ได้ดี

- อ่านแบบ เขียนแบบ Auto Cad ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- หากมีประสบการณ์สายงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

- รายได้ต่อเดือน (ตามที่ตกลง)

- เริ่มงานได้ทันที


 
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้ากำลัง

คุณสมบัติ  :-

- เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า

- หากมีประสบการณ์สายงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- บุคลิก และมนุษย์สัมพันธ์ดี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

- รายได้ต่อเดือน (ตามที่ตกลง)

- เริ่มงานได้ทันที

 

ลิขสิทธิ์ © 2009 บริษัท เอ็นเนอร์ยี ดีไซน์ คอนเซ็ปท์ จำกัด (EDCO). สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.