www.edco.co.th

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home บทความพลังงาน หม้อไอน้ำแบบท่อไฟ

หม้อไอน้ำแบบท่อไฟ

อีเมล พิมพ์ PDF

หม้อน้ำแบบท่อไฟ ประเภทที่เป็นแพคเกจบอยเลอร์เป็นที่นิยมสูง มีส่วนสำคัญคือ เปลือกรูปทรงกระบอกที่ภายในมีท่อไฟใหญ่และกลุ่มท่อไฟเล็ก ท่อไฟใหญ่ทำหน้าที่เป็นห้องเผาไหม้ โดยก๊าซจะไหลไปผ่านท่อไฟใหญ่ เรียกว่า กลับที่หนึ่ง จากนั้นก๊าซสันดาปที่ไหลผ่านห้องเผาไหม้ที่เป็นท่อใหญ่แล้วจะเข้าไปยังท่อไฟเล็ก ซึ่งท่อไฟเล็กสามารถจัดแบ่งเป็น 2 ถึง 3 กลุ่ม เพื่อบังคับการไหลของก๊าซ โดยกลุ่มที่หนึ่ง ทำหน้าที่เป็นพื้นผิวถ่ายเทความร้อนที่เป็นกลับที่สอง ท่อไฟเล็กกลุ่มที่สองเป็นกลับที่สาม และท่อไฟเล็กกลุ่มที่สามเป็นกลับที่สี่ รอบๆ ท่อไฟใหญ่และท่อไฟเล็กจะล้อมรอบด้วยนำที่รับความร้อนเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นไอน้ำต่อไป โดยทั่วๆ ไปจะมีขนาดไม่เกิน 12 ตัน/ชั่วโมง และความดัน 10 kg/cm2 

บทความจากหนังสือหม้อไอน้ำ  กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 05:12 น.  
  • English

ออนไลน์

เรามี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

อีเมล์


Site Meter


สินค้า

Plug N Save
เป็นอุปกรณ์ต่อเสริมเพื่อควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้กับมอเตอร์โดยไม่มีผลกระทบต่อปริมาณงานที่มอเตอร์ทำ และเวลาที่ใช้ในกระบวนการผลิต  Plug N Save ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า ไทริสเตอร์ โดยให้ทำงานเป็นสวิทชซ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คอยตัดต่อวงจรเพื่อปรับเปลี่ยนระดับแรงดันที่ขั้วมอเตอร์ ไทริสเตอร์จะถูกสั่งงานด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์  เพื่อให้มอเตอร์ทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ Plug N Save ใช้ไมโครคอลโทรลเลอร์ 8 บิท ที่ความเร็ว 20 MHz เป็นหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จึงทำให้ Plug N Save สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานภายใน 1/100 วินาที เมื่อโหลดมีการเปลี่ยนแปลง

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

รับผู้ร่วมงาน

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้ากำลัง

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

- บุคลิก และมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้

- สามารถใช้โปรแกรม MS office ได้ดี

- อ่านแบบ เขียนแบบ Auto Cad ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- หากมีประสบการณ์สายงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

- รายได้ต่อเดือน (ตามที่ตกลง)

- เริ่มงานได้ทันที


 
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้ากำลัง

คุณสมบัติ  :-

- เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า

- หากมีประสบการณ์สายงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- บุคลิก และมนุษย์สัมพันธ์ดี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

- รายได้ต่อเดือน (ตามที่ตกลง)

- เริ่มงานได้ทันที

 

ลิขสิทธิ์ © 2009 บริษัท เอ็นเนอร์ยี ดีไซน์ คอนเซ็ปท์ จำกัด (EDCO). สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.