ร้าน EDCO พันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ ห้อง 407 ชั้น 4

เลขที่ 152/1 ถนนช้างคลาน
ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50100

เบอร์โทร 0956935216

ตามตามข่าวสารได้ทาง


LINE@


Facebook